آرش کاکولاریمی                                                            فرهاد عباسی

علمی مهندسی کشاورزی                                                   علمی علوم سیاسی

                                                                                          

حسین کارور                                                                 سید مهدی میر حسینی عالی زمینی

علمی مدیریت                                                                دکتری ریاضی مرتبه استادیار

                                                                                         

فضه نوپور هولاری

علمی علوم اجتماعی

سامانه پرسش و پاسخ

شما با استفاده از این سامانه می توانید  سوالات خود را ثبت و از مسئولین دانشگاه پاسخ دریافت کنید . 
این سامانه مجهز به سیستم جستجو و آرشیو می باشد ، پس بهتر است قبل از درج پرسش خود آن را جستجو کنید .

برای ورود به این سامانه از لینک روبرو استفاده کنید :               ورود به سامانه پرسش و پاسخ