نام: سعید صادقی راد                                                                             نام: مهدی لطفی

سمت: مسئول رفاهی دانشجویان                                                                سمت: کارشناس فارغ التحصیلان

شماره تماس: 09111203442                                                        شماره تماس: 09113003221    

01143355834                                                                                01143356021                                                

                                                                                                                 

نام: یونس کیا                                                                                     نام: مجید توکلی

سمت: مسئول امتحانات و حراست                                                          سمت: مسئول مالی

شماره تماس: 09111000679                                                           شماره تماس: 09119145299

01143355021                                                                                   01143356082

                                                                

نام: علی محمدی                                                                                 نام: احمد تقی پور

سمت: مسئول اداری                                                                     سمت: مسئول فرهنگی و کارشناس فارغ التحصیلان

شماره تماس: 09111002146                                                   شماره تماس: 09113201012                

01143356071                                                                           01143356021    

                                                             

نام: خانم تقی پور                                                                                نام: علیرضا نعمتی

سمت: مسئول برنامه ریزی آموزشی                                                    سمت: مسئول آموزش

شماره تماس: 01143356081                                                     شماره تماس: 09359867534

                                                                                                      01143356081

سامانه پرسش و پاسخ

شما با استفاده از این سامانه می توانید  سوالات خود را ثبت و از مسئولین دانشگاه پاسخ دریافت کنید . 
این سامانه مجهز به سیستم جستجو و آرشیو می باشد ، پس بهتر است قبل از درج پرسش خود آن را جستجو کنید .

برای ورود به این سامانه از لینک روبرو استفاده کنید :               ورود به سامانه پرسش و پاسخ