ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

رشته

1

حسین کارور

09126451781

مدیریت صنعتی

2

آرش کاکو لاریمی

09112561361

مهندسی کشاورزی

3

سید مهدی میرحسینی عالیزمینی

09111175749

ریاضیات

4

فرهاد عباسی

09113531807

علوم سیاسی

5

فضه نوپور هولاری

09193195074

علوم اجتماعی

6

خانم ذوالفقاری

09113000725

ادبیات فارسی

7

محمدعلی سروری

09113205807

حقوق جزا

8

محمد جواد سیفی

09366422202

حسابداری

9

جواد صلواتی

09111276574

کشاورزی

10

محمد نیک نژاد

09113205951

حقوق

11

علی صفایی

09197143462

تربیتی

12

مائده علیمحمدزاده

09117337102

صنایع

13

جمیله کیاسالار

09113251391

فقه و حقوق

14

حمیدرضا کیاسالاری

09121341020

مدیریت

15

زینت السادات موسوی

09111004175

حقوق

16

سیده زینت موسوی

09356337346

تربیتی

17

علیرضا ملکشاهی

09119210247

تربیتی

18

حسن خاکپور

09113222435

عربی

19

احمد مهجوری

09392172339

اخلاق

20

ژاله تلارمی

09365626942

تربیتی

21

نرجس اشرفی

09358810182

اقتصاد

22

حسن ارجنگ

09371756496

کامپیوتر

23

اعظم مهدی پور

09122103518

مدیریت

24

یداله باقری

09113273341

حقوق

25

وحید توکلی

09116394098

حقوق

26

لیلا حیدری

09388041913

تربیتی

28

محمد جواد حیدرزاده

09113279034

حسابداری

29

فرشیده صدوق

09112144225

دولتی

30

الهه علی نیا

09112153487

دولتی

31

لیلا باقری

09101010138

تربیتی

32

غلامحسین جمشیدی

09113252790

تربیتی

33

زهره منصور لاریجانی

09111002146

تربیتی

34

سمیه برگ بید

09117730172

تربیتی

35

احمد برگ بید

09111001873

حسابداری

36

حسن فرج پور

09119210790

تربیت بدنی

37

مصطفی صفائی

09194800364

جغرافیا

38

مریم باقریان

09113143145

فیزیک

39

محمود واحدی مقدم

09216022324

کامپیوتر

40

ولی آبار

09365956187

بازرگانی

41

عباس نیکزاد

09119136283

فقه و حقوق

42

مجتبی خاتمی

09377829930

زبان انگلیسی

43

مجتبی نور محمدی

09113253409

تربیتی

44

سید علی میرزاد

09113250522

دفاع مقدس

45

احمد نیکخواه

09113259420

عمران

46

راضیه یوسف آملی

09355294127

اقتصاد

47

حمیده یوسف زاده

09113252194

زبان فرانسه

48

شیرین ولی پور

09124881209

جهانگردی

49

محمود تقی پور

09113201012

کشاورزی

50

مریم ایزدی

09369529318

روانشناسی

51

علی حسین زاده

09113252764

حقوق

52

مریم سالاری فر

09119183650

حقوق

53

خدیجه داداشی

09113006036

فقه و حقوق

54

ابراهیم بابایی

 

مدیریت

 

سامانه پرسش و پاسخ

شما با استفاده از این سامانه می توانید  سوالات خود را ثبت و از مسئولین دانشگاه پاسخ دریافت کنید . 
این سامانه مجهز به سیستم جستجو و آرشیو می باشد ، پس بهتر است قبل از درج پرسش خود آن را جستجو کنید .

برای ورود به این سامانه از لینک روبرو استفاده کنید :               ورود به سامانه پرسش و پاسخ