گروه نرم افزاری تیک    Tik-Soft

برنامه نویسی تحت وب و Application              

             محسن نصری      تلفن تماس :   6793  914 0911       پست الکترونیک :  mohsen.nasri@live.com

                  مسعود کریمی نژاد        تلفن تماس :     9978 120 0911


                                                    پشتیبانی و خدمات :   09352112841

                                                                  صفحه اصلی سایت